آمریکا بالن چینی را در ساحل شرقی این کشور ساقط کرد

2

آمریکا یک بالن عظیم چینی که می‌گوید مشغول تجسس بر سایت‌های مهم نظامی این کشور بود را ساقط کرده است.

وزارت دفاع تایید کرد که جنگنده‌های این کشور بالن را در آب‌های سرزمینی آمریکا سرنگون کردند.

در جریان این عملیات در روز شنبه سه فرودگاه تعطیل شد و آسمان دو ایالت کارولینای شمالی و جنوبی بسته شد.

تصاویری که رسانه‌های آمریکایی پخش کرده‌اند بالن را درحال سقوط به دریا بعد از یک انفجار کوچک نشان می‌دهد.