اداره هوانوردی ملکی (غیرنظامی) افغانستان می‌گوید نگران تصمیم آمریکا برای ممنوع کردن پرواز هواپیماهای غیرنظامی آمریکایی در ارتفاع کمتر ۸ هزار متر (۲۶ هزار پا) نیست چون پروازهای عبوری از آسمان این کشور در ارتفاع بیش از ۹ هزار متری (۳۰ هزار پا یا بالاتر) انجام می‌شوند.

برخی رسانه‌های بین‌المللی گزارش داده‌اند اداره هوانوردی فدرال آمریکا از شرکت‌های هواپیمایی آمریکا خواسته هواپیماهای غیر نظامی‌شان در ارتفاع کمتر از هشت هزار متر در فضای افغانستان پرواز نکنند. اداره هوانوردی فدرال آمریکا فرودگاه کابل را مستثنی کرده است.

این تصمیم به دلیل خطرهای “تروریستی” در افغانستان گرفته شده است.

این محدودیت شامل پروازهای ارتش آمریکا نمی‌شود اما شامل حال تمام پروازهای غیرنظامی آمریکایی و خلبانانی می شود که مدرکشان را از آمریکا گرفته‌اند.

افغانستان
این محدودیت شامل فرودگاه کابل نمی‌شود

غلام معصوم معصومی، رئیس تنظیم ترافیک هوایی اداره هوانوردی افغانستان به بی‌بی‌سی گفت شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی پرواز منظم به افغانستان ندارند و این تصمیم هیچ تاثیری بر فعالیت‌های هوانوردی افغانستان نخواهد گذاشت.

حدود سه سال قبل حکومت افغانستان اعلام کرد کنترل حریم فضایی‌اش را از ناتو تحویل گرفته است.