آیا تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا منجر به افزایش صادرات نفت خواهد شد؟

4

دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در هفته های اخیر فعال تر شده است. ابراهیم رئیسی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک شد و همزمان پس از مدتها مذاکره تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا صورت گرفت.

آزاد سازی بخشی از پولهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور این سوال را در نزد کارشناسان اقتصادی مطرح کرده است که آیا این آزادسازی بخشی از مشکلات متعدد اقتصادی ایران را حل خواهد کرد یا خیر؟ در بخش انرژی هم این سوال مطرح شده است که تبادل زندانیان باعث حضور فعال تر ایران در بازار نفت خواهد شد؟

دوشنبه ۲۷ شهریور ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که افزایش در فروش نفت و انتقال داراییها، همچنین توسعه روابط خارجی، نتیجه بخشی از سیاست خارجی دولت است.

او تأکید کرد که این اقدامات نشاندهنده موفقیتهای حاصل از سیاستهای خارجی دولت در جلب حضور ایران در اجتماعات بین‌المللی و دستیابی به اهداف تعیین شده هستند.