رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، از آنچه “ارائه نشدن توضیحات معتبر” از سوی ایران درباره پیدا شدن ذرات اورانیوم طبیعی در برخی از مکان های از قبل اعلام نشده این کشور به آژانس “نگرانی عمیق” ابراز کرده است.

آقای گروسی در جلسه شورای حکام آژانس که برخی از ۳۵ کشور عضو به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت ویدئویی در آن حاضر شده اند، گفته است که “وجود ذرات چندگانه اورانیوم طبیعی با منشاء فعالیت انسانی از جمله ذرات تحول یافته ایزوتوپی در مکانی که توسط ایران اعلام نشده بود،نشان می‌دهد که مواد اتمی یا تجهیزات آلوده به آن در محل وجود داشته است”.

مدیر کل آژانس خطاب به اعضای شورای حکام گفته است “ایران با گذشت ۱۸ ماه، توضیحات لازم، کامل و معتبر فنی را درباره وجود این ذرات ارائه نداده” و آژانس از این که این نوع مواد هسته‌ای هنوز تحت توافق پادمانی ایران گزارش نشده است، عمیقا نگران است”.

آقای گروسی گفته است ایران “درباره در سه محل دیگر که هیچ کدام از آنها قبلا به آژانس اعلام نشده بود، به هیچ یک از سئوال‌های درباره وجود احتمالی مواد اتمی در آنها پاسخ نداده است.”