اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی را علیه ایران به دلیل حمایت نظامی از روسیه و سوریه وضع کرد

2

اتحادیه اروپا روز پنجشنبه تحریم‌های جدیدی را علیه ایران به دلیل حمایت‌های تهران از روسیه و سوریه وضع کرد.

بنا به تصمیم ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، ایران اجازه نخواهد داشت قطعاتی را از اتحادیه اروپا وارد کند که می‌تواند در تولید و ساخت پهپاد مورد استفاده قرار بگیرند.

اتحادیه اروپا همچنین تدابیری برای اعمال محدودیت مسافرتی و توقیف اموال علیه افرادی که مسئول برنامه پهپادی ایران هستند و یا در این برنامه نقش دارند، در نظر گرفته است.

در بیانیه شورای اتحادیه اروپا آمده که در چهارچوب دو رشته تحریم‌های قبلی علیه تهران نام شش فرد ایرانی به فهرست تحریم‌شدگان اضافه شده است. دلیل وضع این تحریم‌ها حمایت‌های ایران از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و حکومت سوریه عنوان شده است.

به گفته شورای اتحادیه اروپا تهران با تحویل پهپاد به روسیه و سامانه‌های دفاع هوایی به سوریه از این دو کشور حمایت نظامی می‌کند.