احتمال دست داشتن حکومت ایران در طراحی نقشه یهودستیزانه بوستون

3

سال گذشته نقشه‌ای از شهر بوستون در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که بسیار نگران‌کننده بود. این نقشه که برخی از مدافعان حقوق فلسطین آن را پخش می‌‌کردند، نهادهای مختلف جامعه یهودی و نهادهای صهیونیستی را در بوستون که از بزرگ‌ترین شهرهای آمریکا است، هدف گرفته بود. حتی برخی از گروه‌های مدافع فلسطینیان نیز مخالفت خود را با انتشار این نقشه که «پروژه نقشه‌برداری» نام داشت و منشا آن معلوم نبود، اعلام کردند.

گزارشی که اینک موسسه حقوقی «زاخور» منتشر کرده است، از دست داشتن احتمالی جمهوری اسلامی ایران در تهیه و تبلیغ این نقشه خبر می‌دهد. این موسسه که با هدف مقابله با گروه‌های ضداسرائیل در آمریکا برپا شده است، در گزارش اخیرش چنین می‌نویسد: «شواهد قابل‌توجهی مبنی بر دست داشتن احتمالی عناصر ایرانی در پروژه نقشه‌برداری در دست است.» این گزارش مثلا به نقش تلویزیون «پرس تی‌وی» اشاره می‌کند که ضمن پخش نقشه بوستون، خواهان تکرار تهیه و پخش چنین نقشه‌هایی از سایر شهرهای آمریکا نیز بود.

 

«اتحادیه ضدافترا» که برای مقابله با یهودستیزی در آمریکا فعالیت می‌کند، در بیانیه‌ای نوشت «پروژه نقشه‌برداری» شامل «فراخوانی آزاردهنده و یهودستیزانه برای «انهدام» و «اختلال» در بیشتر نهادهای جامعه یهودیان بوستون است.»

موسسه زاخور اشاره کرد که دو-سوم‌ ۵۰۵ «هدف» که در پروژه نقشه‌برداری بود، نهادهای یهودی نیستند، بلکه نهادهای امنیتی آمریکایی‌اند؛ از جمله ۲۷۱ ایستگاه پلیس، ۹ پایگاه ارتش آمریکا و دفترهای وزارت امنیت میهنی، سرویس مخفی، پلیس فدرال و کارخانه‌های تولید تسلیحات مرتبط با دولت آمریکا. این موسسه همچنین در انتها افزود: «تمرکز بر دستگاه‌های امنیتی آمریکا، نشان می‌دهد که این نقشه منشا داخلی ندارد و احتمالا محصول دستورکاری خارجی است و مظنون اصلی در این زمینه، جمهوری اسلامی ایران است.»