احضار کاردار ایران به وزارت خارجه بریتانیا در پی سرکوب معترضان

Screen Shot 2022-10-03 at 6.35.27 PM

احضار کاردار ایران به وزارت خارجه بریتانیا در پی سرکوب معترضان

وزارت امور خارجه بریتانیا در واکنش به سرکوب خشونت‌آمیز معترضان، کاردار ایران را جهت اعتراض فراخوانده است.

بنا بر اعلام وزارت امور خارجه بریتانیا، ویجی رانگاراجان، مدیرکل خاورمیانه وزارت امور خارجه بریتانیا در دیدار با مهدی حسینی متین، کاردار ایران، خواستار تحقیق درباره کشته شدن مهسا امینی شد.

در این دیدار، نگرانی بریتانیا از کاربرد مهمات جنگی در سرکوب معترضان ایرانی به اطلاع آقای حسینی متین رسید.

دیپلمات ارشد بریتانیایی همچنین خواهان احترام به حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز و آزادسازی بازداشت‌شدگان تظاهرکنندگان شد.

جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا هم دوشنبه در توییتر نوشت:‌ «خشونت به کارگرفته شده به وسیله نیروهای امنیتی علیه معترضان در ایران حقیقتا تعجب آور است.»

آقای کلورلی در ادامه نوشت: «امروز موضع خود را برای برای مقام‌های ایران روشن کردیم. آنها به جای متهم کردن بازیگران خارجی باید مسوولیت اقدامات خود را بپذیرند و به نگرانی‌های مردم توجه کنند.»

 • انتقاد کاخ سفید از حمله ماموران امنیتی به دانشگاه شریف

  کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید، از «نگرانی و انزجار» دولت آمریکا از سرکوب دانشجویان معترض ایرانی پس از کشته شدن مهسا امینی خبر داده است.

  خانم ژان پیر همچنین به کارگیری قوه قهریه و بازداشت دسته جمعی شرکت‌کنندگان در اعتراض‌های مسالمت آمیز را به شدت محکوم کرد.

  با این حال، به گفته خانم ژان پیر، واشنگتن به تلاش برای احیای برجام ادامه خواهد داد.

وزارت امور خارجه بریتانیا در واکنش به سرکوب خشونت‌آمیز معترضان، کاردار ایران را جهت اعتراض فراخوانده است.

بنا بر اعلام وزارت امور خارجه بریتانیا، ویجی رانگاراجان، مدیرکل خاورمیانه وزارت امور خارجه بریتانیا در دیدار با مهدی حسینی متین، کاردار ایران، خواستار تحقیق درباره کشته شدن مهسا امینی شد.

در این دیدار، نگرانی بریتانیا از کاربرد مهمات جنگی در سرکوب معترضان ایرانی به اطلاع آقای حسینی متین رسید.

دیپلمات ارشد بریتانیایی همچنین خواهان احترام به حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز و آزادسازی بازداشت‌شدگان تظاهرکنندگان شد.

جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا هم دوشنبه در توییتر نوشت:‌ «خشونت به کارگرفته شده به وسیله نیروهای امنیتی علیه معترضان در ایران حقیقتا تعجب آور است.»

آقای کلورلی در ادامه نوشت: «امروز موضع خود را برای برای مقام‌های ایران روشن کردیم. آنها به جای متهم کردن بازیگران خارجی باید مسوولیت اقدامات خود را بپذیرند و به نگرانی‌های مردم توجه کنند.»

Social embed from twitter

 

 • انتقاد کاخ سفید از حمله ماموران امنیتی به دانشگاه شریف

  کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید، از «نگرانی و انزجار» دولت آمریکا از سرکوب دانشجویان معترض ایرانی پس از کشته شدن مهسا امینی خبر داده است.

  خانم ژان پیر همچنین به کارگیری قوه قهریه و بازداشت دسته جمعی شرکت‌کنندگان در اعتراض‌های مسالمت آمیز را به شدت محکوم کرد.

  با این حال، به گفته خانم ژان پیر، واشنگتن به تلاش برای احیای برجام ادامه خواهد داد.