ادامه اعمال فشار مقتدی صدر و دومين نماز جمعه هوادارانش در «منطقه سبز» بغداد

Screen Shot 2022-08-19 at 12.44.34 PM

هواداران مقتدی صدر، روحانی با نفوذ شیعه اعمال فشار را افزايش داده و روز جمعه ۲۸ مرداد برای دومین هفته پیاپی نماز جمعه را در منطقه به شدت محافظت شده بغداد موسوم به «منطقه سبز» برگزار کردند.

به رغم گذشت ده ماه از برگزاری انتخابات سراسری در عراق گروه‌های سیاسی هنوز در مورد تشکیل دولت جدید به توافق نرسیده‌اند.

مقتدی صدر در سال‌های اخیر به یکی از بانفوذترین سیاستمداران عراق بدل شده است. ائتلاف او در انتخابات پارلمانی عراق در اکتبر گذشته بیشترین آرا را به دست آورد ولی نتوانست اکثریت پارلمانی را کسب کند.

او حدود دو ماه پیش از چانه‌زنی‌ها برای انتخاب نخست وزیر و رییس جمهور جدید کنار کشید و ۷۴ نفر از اعضای ائتلاف او از عضویت در پارلمان استعفا دادند.

حدود یک ماه پیش هواداران مقتدی صدر به ساختمان خالی پارلمان یورش بردند ولی پس از خروج از پارلمان هزاران نفر از آنها دراطراف این ساختمان تحصنی را شروع کردند که تا امروز ادامه دارد.

دومین نماز جمعه در «منطقه سبز» شهر بغداد در گرمای شدید برگزار شد و در پایان مراسم طرفدارانش به نفع او شعار دادند. آقای صدر در این مراسم شرکت نداشت.

او همچنین در جلسه مصطفی الکاظمی، نخست وزیر موقت عراق با نمایندگان گروه‌های سیاسی که روز چهارشنبه برگزار شد شرکت نکرد.