3
بیش از ۲۰۰ نفر از استادان دانشگاه علوم پزشکی تبریز به رئیس دانشگاه نامه نوشته‌ و از دانشجویان حمایت کرده‌اند. شورای صنفی علوم پزشکی تبریز متن این نامه را منتشر کرده است.
نامه با یادی از آیلار حقی، دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه آزاد تبریز، که چهارشنبه ۲۵ آبان در تبریز کشته شد آغاز می‌شود.
این اساتید در نامه خود درخواست کرده‌اند تا رئیس دانشگاه برای «حفظ امنیت» دانشجویان تمام توان خود را به کار گیر‌د و از «توانمندی فردی و حقوقی» خود برای آزاد کردن دانشجویان بازداشتی استفاده کند.
آنها در پایان خواستار «استقلال» نهاد دانشگاه شده‌اند.
از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، دانشگاه‌های مختلف کشور صحنه تظاهرات و تحصن دانشجویان بوده است. در این میان، تعدادی از اساتید در کنار دانشجویان قرار گرفتند؛ اقدامی که برایشان بدون هزینه نبود.
محمد راغب، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی یکی از این اساتید است که به دلیل حمایت خود از دانشجویان تعلیق شده است.
کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور یادداشت این استاد دانشگاه‌ را منتشر کرده است. آقای راغب نوشته است که به دلیل عدم حضور سر کلاس و شرکت در تجمع دانشجویی برکنار شده است و حقوق ماهانه او را نیز قطع کرده‌اند.
پیش‌تر و در میانه بازداشت‌های دانشجویان نیز استادان شماری از دانشگاه‌ها، بیانیه‌ای در حمایت از دانشجویان منتشر کردند.
دانشجویان دانشکده‌های مختلف دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در واکنش، با چسباندن گل و پیام بر در دفتر کار استادانی که با امضای نامه‌، از دانشجویان زندانی و تعلیقی حمایت کرده بودند، قدرانی خود را نشان دادند.
عادل فردوسی‌پور، مجری و گزارشگر برنامه‌های ورزشی و استاد دانشگاه صنعتی شریف نیز از کسانی بود که در کنار دانشجویان قرار گرفت و خواستار آزادی بازداشتی‌ها شد و از نیروهای «لباس شخصی» هم خواست تا در مقابل دانشجویان به خشونت متوسل نشوند.