ادامه واکنش‌ها به موج اخراج اساتید دانشگاه‌ها در ایران؛ استادان تربیت مدرس می‌گویند مایه خسران است

10

اعتراض به موج اخراج استادان دانشگاه‌های مختلف ایران همچنان ادامه دارد. چندتن از استادان دانشگاه تربیت مدرس اخراج سمیه سیما، از همکاران خود را «تاسف بار» و «مایه خسران» خوانده‌اند.

این در حالی است که ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت امروز این اخراج‌ها را «قطع همکاری» و «گزارش‌هایی نادرست» خواند اما در عین حال تایید کرد که وزارت علوم «۵۸ استاد» را کنار گذاشته.

خبرگزاری ایرنا امروز در همین راستا، آمارها و نمودارهایی منتشر کرده است.

ایرنا همچنین واکنش رسانه‌ها به خبرهای مربوط به اخراج استادان دانشگاه‌ها را «موضوعی جنجالی» خواند و گفت از ۵۸ استاد اخراج شده « سه نفر مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی و ۱۷ نفر دیگر مربوط به دانشگاه آزاد» است.