اردوغان به یک «نقطه عطف» به سبک امپراتوری عثمانی امیدوار است

10

اردوغان می‌گوید دوشنبه پانصد و هفتادمین سال فتح استانبول توسط امپراتوری عثمانی (توسط محمد فاتح) است. او به جمعیت گفت: «این یک نقطه عطف در تاریخ بود، یک قرن را بسته و قرن جدیدی را باز کرد. امیدوارم این انتخابات نقطه عطفی در تاریخ باشد.»

او سخنرانی خود را با خواندن شعری به پایان رساند.

اردوغان
اردوغان: یک میلیون سوری را به کشورشان بر می‌گردانم

اردوغان می‌گوید یک میلیون سوری را که در ترکیه هستند، به کشورشان بر می‌گرداند.