اریک، پسر دونالد ترامپ پیشنهاد چند تن از نمایندگان مجلس محلی اسکاتلند برای بررسی فعالیت و اماکن تجاری پدرش در اسکاتلند را به شدت محکوم کرده است.

مجلس محلی اسکاتلند امروز طرح پیشنهادی نمایندگان حزب سبزها برای تحقیق در این مورد را بررسی و در مورد آن رای گیری خواهد کرد.

این حزب می خواهد سازمان تجاری ترامپ که دارای زمین های گلف در اسکاتلند است براساس مقررات الزام به افشای منبع ثروت مورد بررسی قرار گیرد.

دولت محلی اسکاتلند می گوید دستور انجام چنین تحقیقاتی فقط در حوزه اختیارات لرد ادووکت Lord Advocate اسکاتلند است که ریاست دادستانی کل این منطقه را برعهده دارد. نظام و تشکیلات قضایی اسکاتلند از سایر مناطق بریتانیا متفاوت است.

ترامپ
توضیح تصویر،ترامپ در سال ۲۰۱۶ از باشگاه گلف سازمان ترامپ در ابردین بازدید کرد

اریک ترامپ، که عضو هیئت امنای تشکیلات مالی پدرش در زمان ریاست جمهوری او و همچنین معاون مدیر اجرایی سازمان تجاری ترامپ است، گفته است که طرح چنین مباحثی قطعا برای سرمایه گذاری خارجی در اسکاتلند زیانبار است.

وی در انتقاد از نمایندگان حزب سبزها گفته است که “در چنین برهه حساسی که توجه سیاستمداران باید بر نجات جان انسان ها و حمایت از مشاغل در اسکاتلند متمرکز باشد، این افراد پیگیر اهداف و علایق شخصی خود هستند.”

اریک ترامپ گفته است که “سازمان ترامپ صدها میلیون دلار در اقتصاد اسکاتلند سرمایه گذاری کرده، اقتصاد منطقه ترنبری را نجات داده و بهترین استراحتگاه های جهان را در این منطقه ایجاد کرده است.”

او افزوده است که “سازمان ترامپ هم در شهر ابردین و هم در منطقه ترنبری هزاران شغل ایجاد کرده و نقش عمده ای در گسترش صنایع تفریحی و گردشگری داشته است.”

پاتریک هاروی، رهبر حزب سبزهای اسکاتلند گفته است که در مورد نحوه تامین مالی خرید نقدی زمین های گلف اسکاتلند توسط سازمان ترامپ “نگرانی های جدی” وجود دارد.

این حزب در مذاکرات احزاب مخالف خواستار تحقیقات در مورد خرید املاک سازمان ترامپ در مناطق ترنبری و منی خواهد شد.

آقای هاروی گفته است: “اگرچه ابراز ناراحتی اریک ترامپ باعث سرگرمی است اما او نمی گوید که پدرش از کجا پول خرید زمین های گلف اسکاتلند را کسب کرده و دقیقاً به همین دلیل است که من از دولت اسکاتلند می خواهم که به دنبال کسب دستور افشای منبع ثروت باشد.”

سخنگوی دولت اسکاتلند این هفته گفت: “هر گونه تصمیمی درمورد تقاضا برای بررسی منبع ثروت توسط واحد بازیابی مدنی به نمایندگی از سوی هیئت دولت اتخاذ شده و این واحد نظر خود را مستقیما به لرد ادووکت گزارش می کند