محمدرضا مقیمی، رئیس پلیس “امنیت اقتصادی” ایران تائید کرده که در بعضی از سازمان و نهادهای ایران استخراج رمزارز صورت می‌گیرد.

او به خبرگزاری ایسنا گفته: “تاکنون نزدیک به ۷۲ هزار دستگاه ماینر در کشور کشف و ضبط شده است”

آقای مقیمی همچنین تعداد ماینرهای ضبط شده از ابتدای امسال را “حدود ۳ هزار دستگاه” اعلام کرده است.

بعضی منتقدان و حتی مقام‌های رسمی در ایران دست‌کم بخشی از خاموشی‌های اخیر را به استخراج رمزارزها در این کشور نسبت می‌دهند.

از جمله رضا اردکانیان، وزیر نیرو در این کشور که به گفته او یکی عوامل اصلی خاموشی‌ها “که غافلگیر کننده بوده بحث رمزارزهاست”.

استخرارج رمز ارزها در ایران از سال ۱۳۹۸ مشروط به دریافت مجوز قانونی شد ؛البته بسیاری هم بدون مجوز در مزارع خصوصی و بصورت “غیرمجاز” دست به این کار زدند.