استعفای مقام شهرداری بروکسل به خاطر میزبانی از علیرضا زاکانی در مجمع شهرداران

10

پاسکال اسمت، مسئول شهرسازی و امور بین‌الملل شهرداری بروکسل سرانجام پس افزایش انتقادها به میزبانی او از یک هیأت ایرانی به سرپرستی شهرداری تهران از سمت خود استعفا داده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه حاجا لحبیب، وزیر امور خارجه بلژیک، پاسکال اسمت را متهم کرد با دعوت از از هیأت ایرانی و روس برای شرکت در کنگره شهرداران شهرهای بزرگ در نشست شهری بروکسل، «تصویر پایتخت» را «لکه دار» کرده است.

سه روز پس از این اظهارنظر سرانجام این مقام شهرداری بروکسل از مقام خود استعفا داد.

معاون امور شهرسازی بروکسل کنفرانس خبری اعلام کرد که از سمت خود کناره‌گیری می‌کند.