استقبال مسیح علی‌نژاد و حامد اسماعیلیون از پیام میرحسین موسوی

Screen Shot 2023-02-10 at 11.19.42 AM

رضا پهلوی: هر چه بیشتر زمینه ریزش از حکومت فراهم شود،‌راه فروپاشی جمهوری اسلامی فراهم شده

خشایارجنیدی خبرنگار بی بی سی فارسی در سوالی خواستارآن شد که تا در مورد نکاتی که می تواند باعث افزایش امیدواری مردم در داخل ایران شود و همچنین بیانیه اخیر میر حسین موسوی و این که تا چه حد جای همکاری وجود دارد و جه مقدار اقبال برای این چنین همکاری وجود دارد، پاسخ داده شود.

رضا پهلوی گفت:جهان باید بفهمد که ما متخصصان و کارشناسان بسیاری در حیطه‌های دولت و قانون‌ و قضا داریم که می‌توانند مسیر بازسازی کشور ما را طراحی کنند.

او همچنین گفت هرچقدر بیشتر زمینه ریزش از حکومت فراهم شود، راه فروپاشی جمهوری اسلامی را فراهم کرده‌ایم

استقبال مسیح علی‌نژاد و حامد اسماعیلیون از پیام میرحسین موسوی

مسیح علی‌نژاد گفت با وجود آنکه میرحسین موسوی باید بابت مسئولیتش در دهه شصت پاسخگو باشد، اما قدم آخری که برداشته و از قانون اساسی جمهوری اسلامی مایه خوشنودی است. او گفت همان طور که ما از خارج تبر می‌زنیم، آدم‌هایی که به این حکومت متعلق بودند باید از درون مثل موریانه و کرم آن را سست کنند.

حامد اسماعیلیون هم از پیام میرحسین موسوی استقبال کرد و گفت کسانی که جنایت نکرده‌اند باید بتوانند به مردم برگردند. او گفت البته چنین کاری سازوکار حقوقی لازم دارد و باید حقوقدانان و فعالان حقوق بشری آن را فراهم کنند.

اسماعیلیون: راهنمایی و متن از داخل ایران می‌آید

حامد اسماعیلیون در پاسخ به سوالی درباره هدایت انقلاب از خارج گفت: «دهه هشتادی‌ها خواهان زیر و زبر کردن تمام هنجارهای حاکم هستند. دیدگاه دیگری شاید باشد که بخواهد با کمترین هزینه جمهوری اسلامی را تغییر دهد. دیدگاه دیگری مثل نسل من هم شاید باشد که نگران آنارشی و استبداد و تجزیه و امثال آن باشد. ما باید این نگرانی‌ها را برطرف کنیم. جنبش‎‌های خشونت پرهیز برای همین است. من اظهار خوشحالی کنم از آزادی دکتر فرهاد میثمی. کسی که درباره جنبش‌های خشونت پرهیز فعالیت می‌کرد.»

آقای اسماعیلیون گفت متن منشوری که مورد بحث است با راهنمایی و از داخل ایران آمده است.

علینژاد: پس از ارائه منشور همبستگی با رهبران کشورهای غربی دیدار می کنیم

مسیح علینژاد در پاسخ به سوالی در مورد حمایت های دولت های خارجی گفت که پس از «ارائه منشور» همبستگی مخالفان خارج کشور با رهبران کشورهای غربی دیدار کرده و به رهبران کشورها فشار وارد می کنیم که صدای ما را بشنوند.

نازنین بنیادی: اتحادی در دو سوی اقیانوس آرام و متکی به داخل ایران شکل بگیرد

نازنین بنیادی می‌گوید امیدوار است که در دو سوی اقیانوس آرام اتحادی شکل بگیرد و تمام دولت‌های اروپایی و آمریکا و کاناد در هماهنگی با هم و متکی به صدایی که از داخل ایران می‌آید به راهبردی برای دموکراسی و سکولاریسم برسند.

خانم بنیادی گفت افزایش فروش نفت ایران به چین به معنی تامین مالی سرکوب است. او خواهان فشار حداکثری برای منزوی کردن و بستن این راه‌های تامین مالی شد.

رضا پهلوی: به قدرت مردم اعتماد دارم

رضا پهلوی در پاسخ به سوالی که قدم های بعدی این گروه چیست گفت که برای این که دموکراسی موفق بشود لازم نیست که فقط نهادها را داشته باشیم، باید بک فرهنگی از چندگانگی، تنوع و بردباری ایجاد کنیم.

او گفت به قدرت مردم اعتماد دارم و هیچ توقعی از بقیه نداریم ما به مردم خودمان اتکا می کنیم اما با حمایت شما هزینه آزادی را کم می کنید.

حامد اسماعیلیون: برنامه‌ریزی و سازماندهی کنید

حامد اسماعیلیون در پاسخ به «بدبینی سیاستمداران غربی به انقلاب» گفت: «این طور نیست که انقلاب در دو ماه و یک روز و یک شب به نتیجه برسد. گاهی ممکن است اعتراضات فروکش کند و بعد از آن با موج‌های بلند برمی‌گردد.

او آغاز جنبش انقلابی کنونی را به اعتراضات دی۱۳۹۶ دانست و گفت از آن پس دیگر اعتراض‌ها از چهارچوب جمهوری اسلامی فرا رفت.

آقای اسماعیلیون خواهان آن شد که مخالفان برای موج بعدی انقلاب «برنامه‌ریزی و سازماندهی» کنند تا همه آماده باشند.