اسرائیل می‌گوید تاسیسات زیرزمینی در دست ساخت ایران «امکان حمله را محدود می‌کند ولی مانع آن نمی‌شود»

03

سخی هنگبی، مشاور امنیت ملی اسرائیل، می‌گوید که از گزارش‌های اخیر درباره تأسیسات هسته‌ای جدید زیرزمینی ایران که احتمالا در برابر بمب‌های سنگرشکن آمریکا غیرقابل نفوذ است، شگفت‌زده نشد.

مشاور امنیت ملی اسرائیل گفته این تاسیسات «البته، توانایی حمله را محدود می کند» اما به گفته او «هیچ مکانی وجود ندارد که نتوان به آن دسترسی داشت».

او که در کنفرانس امنیتی هرتزلیا سخن می‌گفت از اظهار نظر درباره اینکه آیا اسرائیل می تواند به چنین تاسیساتی دست یابد یا نه، یا اینکه تنها ایالات متحده توانایی بمباران تونل های حفر شده در عمق کوه ها را دارد، خودداری کرده است.

به گفته تایمز آف اسرائیل این مقام اسرائیلی گفته کشورش ترجیح می‌دهد برنامه اتمی ایران از طریق توافق متوقف شود و نه با اقدام نظامی اما در عین حال گفته اگر اسرائیل به این نتیجه برسد که «اقدام نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای در ایران اجتناب ناپذیر است» به گفته او هر رهبر اسرائیلی از «حمایت کامل جامعه و دولت اسرائیل» برای انجام چنین اقدامی برخوردار است.