اسرائیل ویدئوهایی از «شبکه تونل‌های حماس» در زیر بیمارستان الشفا غزه منتشر کرد

5

ارتش اسرائیل و آژانس امنیت این کشور، شاباک، ویدئوهای جدیدی منتشر کرده‌اند که به گفته آنها بخشی از شبکه تونل‌های گروه افراطی حماس در زیر بیمارستان الشفا در غزه را نشان می‌دهند.

اسرائیل می‌گوید حماس از فضای زیر این بیمارستان به عنوان مرکز فرماندهی خود استفاده می‌کرد، اما حماس و کارکنان الشفا این ادعا را رد کرده‌اند.

ویدئوهای منتشر شده توسط دو دستگاه مختلف ضبط شده‌اند که ورودی یک تونل کشف شده توسط ارتش اسرائیل در مجتمع بیمارستانی الشفا در روز پنجشنبه را نشان می‌دهند.

دریچه تونل در زمین‌های اطراف بیمارستان و زیر یک سایه بان واقع شده است که نیروهای نظامی اسرائیلی یک کامیون متعلق به حماس و سلاح‌های درونش را یافته بودند.

ویدئوهای جدید همچنین فاش می‌کنند ورودی تونل یک راه‌پله مارپیچ دارد که تا حدود سه متر عمق دارد و سپس هفت متر دیگر پایین می‌رود تا به بخشی از شبکه تونل‌ها می‌رسد و بعد از پنج متر دیگر به راست می‌پیچد و تا ۵۰ متر ادامه دارد.

در انتهای این تونل،‌ دری ضد انفجار متصل به یک پناهگاه نشان داده می‌شود که ارتش اسرائیل می‌گوید روی آن حفره‌ای برای تیراندازی نیروهای حماس ایجاد شده است.

در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است که این یافته‌ها ثابت می‌کنند ساختمان‌های مجتمع بیمارستانی الشفا به عنوان «زیرساخت برای فعالیت‌های تروریستی» حماس استفاده شده است.