اسراییل: مانع ارسال کمکهای بشردوستانه از مصر به غزه نخواهیم شد

Screen Shot 2023-10-18 at 1.31.17 PM

اسراییل: مانع ارسال کمکهای بشردوستانه از مصر به غزه نخواهیم شد

دولت اسرائیل می‌گوید این کشور مانع کمکهای بشردوستانه ارسالی از مصر به غزه نخواهد شد.

در بیانیه‌ای که دفتر نخست وزیری اسرائیل منتشر کرده، گفته شده که این کشور تا زمانی که «فقط غذا، آب و دارو برای مردم غیرنظامی در جنوب نوار غزه» ارسال شود مانع از ارسال کمک های بشردوستانه از مصر نخواهد شد.

این بیانیه در عین حال گفته تا زمانی که «گروگانهای» اسرائیلی بازگردانده نشوند اجازه هیچ گونه کمک بشردوستانه از قلمرو خود به نوار غزه را نخواهد داد.

اشاره بایدن به مصائب فلسطینی‌ها

آقای بایدن در بخش دیگری از سخنان خود به سختی‌های «بزرگ» شهروندان فلسطینی هم اشاره کرده است.

رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به حمله به بیمارستان غزه گفته از «تلفات انسانی زیاد» در غزه «خشمگین و اندوهگین» است.

او البته گفته «شواهد» موجود اشاره به پرتاب ناقص موشک «توسط یک گروه تروریستی در غزه» دارد.

هر دو سوی جنگ دست داشتن در این حمله را رد کرده‌اند.