شهبانو فرح پهلوی در پیامی به مناسبت نوروز ۱۴۰۰ ابراز امیدواری کرد که مردم ایران «چالش‌های فراوان ۴۲ سال گذشته» و مشکلات ناشی از بحران کرونا  را پشت سر بگذارند.

شهبانو فرح پهلوی در پیام خود نوشت: « اطمینان دارم که همم میهنان رنجدیده ام، دست در دست، این دوران تاریک را پشت سر میگذارند و نور رهایی بار دیگر بر میهن بزرگ ما می تابد.»

به اعتقاد او «بزرگداشت نوروز بسیار فراتر از جشن و شادی است» و « پیام زیباتر آن، نهفته در عمق اراده ما است برای چیره شدن بر غمها، در افشاندن بذر امید».