اظهارات خواهرزاده علی خامنه‌ای پیش از بازداشت

Screen Shot 2022-11-27 at 10.20.46 AM

اظهارات خواهرزاده علی خامنه‌ای پیش از بازداشت

‌فریده مرادخانی خواهرزاده علی خامنه‌ای، در ویدویی که پیش از بازداشتش منتشر شده، با مقایسه رهبر جمهوری اسلامی ایران با «هیتلر و موسولینی»، از نهادهای بین‌المللی می‌خواهد در قبال حوادث ایران بی‌تفاوت نباشند.مرادخانی روز چهارشنبه دوم آذر ماه پس از مراجعه به دادسرا برای ابلاغ حکمش، بازداشت شد.