اظهارات دادستان کل جمهوری اسلامی درباره «تعطیلی» گشت ارشاد

Screen Shot 2022-12-04 at 10.38.38 AM

به گزارش خبرگزاری ایلنا محمدجعفر منتظری دادستان کل جمهوری اسلامی در جریان رویدادی در پاسخ به سوال یکی از حاضران که پرسید «چرا گشت ارشاد تعطیل شد» گفته است: «گشت ارشاد ربطی به قوه قضائیه ندارد و از همان جایی که در گذشته تأسیس شد از همانجا نیز تعطیل شد. البته قوه قضائیه نظارت های خود را بر کنش های رفتاری در سطح جامعه ادامه می دهد.»

او روز پنجشنبه ۱۰ آذر هم در نشست «تبیین ابعاد جنگ ترکیبی در اغتشاشات اخیر» در قم گفته بود: «مجلس و شورای عالی انقلاب اسلامی در حال کار و مطالعه روی مساله حجاب هستند که نتایج آن تا ۱۵ روز آینده مشخص خواهد شد؛ این تصمیم سازی ها باید بر اساس تدبیر صورت بگیرد.»

او افزود: «دستگاه قضایی به دنبال تعطیلی پلیس امنیت اجتماعی نیست؛ منتها بعد از حوادث اخیر دستگاه های امنیتی و فرهنگی به دنبال حل مدبرانه مساله هستند. دستگاه قضایی در حال تدوین و پیش نویس لایحه مربوط به حوزه عفاف و حجاب است.»

مسیح علی نژاد روزنامه نگار و فعال ایرانی در توییتی نوشت: «گشت ارشاد را منحل می‌کنید؟ این تازه پله‌ی اول است. مردم میخواهند کل جمهوری اسلامی اجباری را منحل کنند. هر روز، دانش‌آموزان مدرسه، دانشجویان و کارمندان موظف به رعایت حجاب اجباری هستند. اما وقتی ما زنان ایرانی میگوییم نه به حجاب اجباری، دقیقا یعنی نه به جمهوری اسلامی.»

اعتراضات سراسری ایران بعد از کشته شدن مهسا امینی دختر ۲۲ ساله اهل سقز زمانی که توسط گشت ارشاد در تهران بازداشت شده بود شروع شد.

این اعتراضات بی وقفه ادامه داشته و دامنه اعتصاب های مرتبط با آنها درحال گسترش بوده است.