اعتراضات ایران، اپیزودهای انقلابی از مشروطه تا امروز

03

مجموعه «ناظران می‌گویند» بیانگر نظر نویسندگان آن است. بی‌بی‌سی فارسی می‌کوشد در این مجموعه، با انعکاس دیدگاه‌ها و افکار طیف‌های گوناگون، چشم‌انداز متنوع و متوازنی از موضوعات مختلف ارائه دهد. انتشار این آرا و نقطه‌نظرها، به معنای تایید بی‌بی‌سی نیست.

محمد علی کدیور، جامعه شناس در مطلب زیر با اشاره به انقلاب مشروطیت و انقلاب پنجاه و هفت تا اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی، ضمن تاکید بر پیوسته بودن آن‌ها بر لزوم استفاده از تجربه نهضت‌ها و قیام‌های قبلی تاکید می‌کند. او در ادامه این نوشتار با اشاره به اعتراضات ضد استبدادی کشورهایی چون لهستان؛ برزیل و آفریقای جنوبی می نویسد که مبارزین در طول مبارزه با استبداد برای عدم بازتولید آن در سال های پس از پیروزی انقلاب، باید خود به نهادها و سازماندهی دموکراتیک پایبند باشند و آن را در عمل اجرا کنند.