اعتراضات ایران؛ فرانس ۲۴: نقطه اوج تبدیل به انقلاب تمام عیار هنوز نرسیده اما دور نیست

Screen Shot 2022-12-06 at 11.18.48 AM

وبسایت فرانس ۲۴ در تفسیری پیرامون شرایط ایران به اظهارات دادستان کل ایران در مورد گشت ارشاد و سخنان ضد و نقیض مقامات دیگر اشاره کرده و گفته است که «به نظر می‌رسد حکومت بیش از هر زمان دیگر انعطاف ناپذیری از خود نشان می‌دهد».

این وبسایت گفته است که احتمالا اظهارات مقامات حکومتی در مورد گشت ارشاد «تلاشی برای منحرف کردن توجه عمومی از اعتراضات بوده به ویژه که یک روز قبل از اعتصاب سراسری برنامه‌ریزی شده سه روزه منتشر شد».

این گزارش به نقل از ژولین پیرون، تاریخشناس و متخصص ایران می‌گوید این هم ممکن است که موضعگیری‌های مقامات حکومتی آزمایشی بود برای اینکه ببینند آیا این نوع اظهارات می‌تواند وضعیت را خنثی کند یا نه.

وی می‌افزاید: «اگر هدف این بود، ناموفق از کار درآمد زیرا اعتصابات طبق برنامه ریخته شده روز دوشنبه در مغازه‌ها و دانشگاه‌ها در چندین شهر مهم از جمله شاهین شهر در نزدیکی اصفهان و از مراکز عمده حمایت از جنبش به اجرا درآمد”.

به گفته این کارشناس «حتی دکانداران نزدیک به رژیم هم اکثرا اعتصاب روز دوشنبه را رعایت کردند و کارگران کارخانه پتروشیمی، فلزکاران، رانندگان کامیون، دانش‌آموزان و معلمان مدارس و دانشگاه‌ها نیز به آن پیوستند به این ترتیب،، جنبش در حال رشد است، و تضعیف‌ نشد».

ژولین پیرون با اظهار اینکه این حرکتی عمدتا از سوی جوانان است، اما دیگر گروه‌های سنی هم به آن می‌پیوندند می‌گوید: «گستره و مدت اعتراضات فعلی بی‌سابقه است، اما اوجی که اعتراض را به انقلابی تمام عیار تبدیل کند، هنوز نرسیده، اما دور هم نیست.”