اعتراضات ایران؛ محاصره دانشگاه شریف و بازداشت گسترده دانشجویان

Screen Shot 2022-10-02 at 10.36.36 AM

یورش ماموران حکومتی به دانشجویان در پارکینگ دانشگاه شریف

کانال تلگرامی «شوراهای صنفی دانشگاه‌های کشور، عصر یکشنبه خبر داد که حدود ۳۰ تا ۴۰ تن از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف تا کنون توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند‌.

این کانال می‌گوید: التهاب در این دانشگاه به حدی است که هر کسی از در دانشگاه خارج می‌شود مورد شلیک پینت‌بال قرار گرفته و سپس بازداشت می‌شود. ماموران حکومتی و لباس‌شخصی‌ها حتی به پارکینگ دانشگاه یورش برده و دانشجویان را مورد ضرب‌وشتم قرار دادند.

برخی از گزارش‌ها نیز حاکی است که ماموران امنیتی تعدادی از اساتید این دانشگاه را هم ضرب‌وجرح کرده‌اند.

دانشگاه صنعتی شریف روز یکشنبه در ادامه اعتراضات گسترده در ایران و خارج از کشور به جان‌باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، شاهد تجمع و اعتراضات دانشجویان بود.