اعتراضات ایران؛ گزارش دیده‌بان حقوق بشر از آزار جنسی و جسمی «سیستماتیک» کودکان بازداشتی

۰۴

دیده‌بان حقوق بشر که یک سازمان غیردولتی و مستقر در نیویورک است می‌گوید ماموران جمهوری اسلامی ایران در جریان سرکوب اعتراضات اخیر در این کشور، کودکان را «به شکل سیستماتیک مورد آزار جنسی و جسمی» قرار داده‌اند.

هشدار: این خبر حاوی موضوعاتی است که می‌تواند ناخوشایند باشد

این گزارش مواردی از «شکنجه کودکان و ناپدیدسازی» آنها را آورده و می‌گوید دامنه شکنجه‌ و بدرفتاری‌ها به حدی بوده که برخی از این کودکان اقدام به خودکشی کرده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید این گزارش حاصل تحقیق بر روی پرونده ۱۱ کودک است که از اواخر شهریور تا اوایل اسفند سال گذشته، هدف «سرکوب ظالمانه» ماموران قرار داشته‌اند.

بر اساس این گزارش «نیروهای امنیتی، کودکان را بدون اطلاع به خانواده‌شان دستگیر کرده و بعضا برای هفته‌ها در بازداشت نگاه داشته‌اند. دانش‌آموزان آزادشده از بازداشت از بازگشت به مدرسه منع شده‌اند یا مقامات پوشش حمایت اجتماعی خانواده‌هایشان را قطع کرده‌اند که منجر به اشتغال کودکان شده است».