اعتراضات در دانشگاه‌ها ایران؛ دانشجویان خواجه نصیر به سخنگوی دولت: مهمان قاتل نمی‌خوایم

10

در ششمین هفته اعتراضات ایران، دانشگاه‌های ایران همچنان صحنه تظاهرات ضدحکومتی و اعتراض به تفکیک جنسیتی هستند.

دانشگاه‌های خواجه نصیر، صنعتی شریف، علم و صنعت، علوم پزشکی آزاد در تهران، صنعتی همدان و چمران اهواز از جمله مراکز تحصیلی هستند که امروز در آنها تجمعات و اعتراضاتی شکل گرفت.

در این میان، دانشگاه خواجه نصیر بیش از دیگر موسسات خبرساز شد.

حضور پر حاشیه سخنگوی دولت

علی بهادری جهرمی که امروز برای شرکت در جلسه پرسش و پاسخ به دانشگاه خواجه نصیر رفته بود، با واکنش تند دانشجویان معترض روبرو شد که شعار می‌دادند: «سخنگو برو گمشو».

آنها همچنین خطاب به سخنگوی دولت فریاد می‌زدند «سیستم فاسد نمی‌خوایم، مهمان قاتل نمی‌خوایم.»

پایان پست Instagram, 1

دانشجویان در هنگام این سخنرانی شعارهای ضد حکومتی نظیر «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند و عده‌ای هم با شعار «زن، زندگی، آزادی» و «مرد، میهن، آبادی» این جلسه را ترک کردند.

جلسه سخنگوی دولت هم در پی اعتراضات نیمه کاره تمام شد.

پیشتر آقای بهادری جهرمی تلاش کرده بود تا به میان دانشجویان معترض دانشگاه علامه طباطبایی برود که با اعتراض تند دانشجویان مواجه شده بود.

دانشجویان شریف در محوطه با هم ناهار خوردند

دانشگاه شریف

منبع تصویر، SHARIFTODAY TWITTER

سلف دانشگاه شریف امروز در بیرون ساختمان به دانشجویان غذا داد اما بر اساس عکس‌های منتشرشده با استقبال دانشجویان همراه نبود. در عوض، دانشجویان پسر و دختر با هم در محوطه غذا خوردند.

دانشگاه شریف اعلام کرده فعلا سلف تعطیل است و برخی از دانشجویان هم از ورود به دانشگاه منع شده‌اند.

دو روز پیش نیز چند دانشجوی دختر در تریبون آزاد با حضور رسول جلیلی رئیس دانشگاه شریف، بدون حجاب حاضر شدند.

بنا بر گزارش‌ها، اعتراض دانشجویان در دانشگاه‌های تهران به تفکیک جنسیتی به خصوص در سلف دانشگاه‌ها ادامه دارد از جمله در دانشگاه علم و صنعت.

در دانشگاه خواجه نصیر هم دانشجویان به سخنگوی دولت معترض شده‌اند.

«آخوند باید گم بشه»

در تجمعی دیگر در دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران دانشجویان شعار می‌دادند «توپ، تانک، فشفشه، آخوند باید گم بشه»