اعتراضات شبانه؛ گزارش‌ها حاکی از درگیری در سنندج است

Screen Shot 2022-10-02 at 10.36.16 AM

گزارش‌ها از درگیری در سنندج

سایت «هه‌نگاو» که اخبار حقوق بشری در کردستان را دنبال می‌کند، شامگاه دوشنبه از درگیری و رگبار گلوله در سنندج خبر داد.

این سایت در صفحه توئیتری خود نوشت: «سنندج زیر رگبار، هجوم نظامی تمام قد، دسترسی به اینترنت قطع، دسترسی به وسایل اولیه پانسمان و درمان قطع اما سرفرازانه در حال مقاومت است».

ویدئوهایی نیز از اعتراضات امشب در سنندج منتشر شده است ولی رادیو فردا به طور مستقل نمی‌تواند صحت و سقم آن را تایید کند.

سنندج در روزهای اخیر بویژه شامگاه یکشنبه صحنه اعتراضات گسترده‌ای بود که به درگیری بین معترضان و نیروهای امنیتی منجر شد.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دوشنبه: «توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد، به مادرم بگویید دیگر دختر ندارد».