اعتراضات گسترده شبانه در شهرهای مختلف ایران با شعار «مرگ بر دیکتاتور»

Screen Shot 2022-10-12 at 12.25.34 PM

تجمع معترضان در خیابان ستارخان تهران با سر دادن شعار «مرگ بر دیکتاتور»

اعتراضات گسترده شبانه در شهرهای مختلف ایران با شعار «مرگ بر دیکتاتور»

ویدئوها و گزارش‌های دریافتی حاکی است که شهرهای ایران از جمله نقاط مختلف تهران، سقز، مریوان، بوکان، مشهد، اراک، نقاط مختلف استان اصفهان، شیراز، رشت، کرمانشاه، کرج، گرگان و ساری چهارشنبه‌شب نیز شاهد اعتراضات و تجمع‌های گسترده بود.

در بیشتر ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، شهروندان تاریخ چهارشنبه ۲۰ مهر را بیان می‌کنند که به نوعی تاکید بر ادامه اعتراضات با وجود سرکوب‌های گسترده است.

در ایلام و بوکان، معترضان با شعار «زن، زندگی، آزادی» به خیابان‌ها آمدند. در مهاباد، معترضان شعار «زن، زندگی، آزادی» و در خیابان شریعتی تهران شعار «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند.

در ویدئوهای دریافتی از کرج هم صدای گلوله به گوش می‌رسد و حضور نیروهای یگان ویژه پرشمار بوده است.

معترضان در منطقه نازی‌آباد و ستارخان تهران هم با سر دادن شعارهایی چون «هر یک نفر کشته شه، هزار نفر پشتشه»، «مرگ بر خامنه‌ای»، «مرگ بر دیکتاتور» و «ایرانی باغیرت، حمایت حمایت» در خیابان‌ها حضور دارند.

عمده‌ترین شعاری که بر اساس ویدئوهای دریافتی در تهران و دیگر شهرهای ایران سر داده می‌شود، «مرگ بر دیکتاتور» است.

حضور پررنگ زنان که بسیاری از آن‌ها حجاب ندارند، همچون دیگر تظاهرات روزهای اخیر، وجه مشخصه این اعتراضات است.