اعتراض‌های ایران؛ جو بشدت امنیتی در اوین، حفاظت زندان را «گارد مسلح نهادی دیگر» به عهده گرفته

Screen Shot 2022-10-17 at 10.18.39 AM

  • جو اوین «بشدت امنیتی» است؛ حفاظت زندان به یک «گارد مسلح سپرده شد»

    یک منبع آگاه به بی‌بی‌سی فارسی گفته فضای زندان اوین به شدت «امنیتی» شده است و اجازه تماس‌های تلفنی محدود شده و ماموران مانع از تماس تلفنی آزادانه زندانیان می‌شوند و با نظارت بر آنچه گفته می‌شود در صورتی که لازم ببینند تماس‌ها را قطع می‌کنند.

    به گفته این منبع آگاه حفاظت از زندان اوین هم‌اکنون دیگر به عهده سازمان زندان‌ها نیست و «گارد مسلح از نهادی دیگر» در محل مستقر شده است.

    خانواده‌های زیادی از بازداشتی‌ها و زندانیان در مقابل اوین جمع می‌شوند. برخی از آنها می‌گویند که نگران درگیری و حمله ماموران نه فقط به زندانیان، که به جمعیت بیرون زندان هستند که ممکن است «فراخوان‌های مشکوکی» که در فضای مجازی درباره اوین منتشر شده مقدمه‌چینی برای آن باشد.