اعتراض‌های ایران؛ فایل صوتی منسوب به مقام اطلاعاتی: «غضنفرهای ما بیش از ام‌آی‌۶ تاثیر منفی دارند»

10

یک فایل صوتی مننشر شده  به نظر می‌رسد در آن یکی از معاونان وزارت اطلاعات در جلسه شورای تامین استان یزد درباره اعتراض‌های اخیر صحبت می‌کند.

این فرد در تحلیل مفصل خود از اعتراض‌های اخیر بخشی از همان روایت رسمی حاکمیت را تکرار می‌کند. برخی از اظهارات بدون استناد مشخص عنوان شده‌اند و برخی دیگر بنا بر شواهد و قرائن، نادرست به نظر می‌رسند، با این‌ حال او نکاتی متفاوت و حتی گاهی در تضاد با روایت رسمی را مطرح می‌کند.

مهسا امینی

منبع تصویر، SOCIAL MEDIA

نقش «خارجی‌ها»

این فرد اذعان می‌کند که اعتراض‌های اخیر، بر خلاف روایت رسمی ریشه داخلی داشته و کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد «برنامه‌ریزی شده نبوده.»