اعتراض گروهی از معلمان سقز به ورود ماموران لباس‌شخصی به مدارس و بازداشت معلمان و دانش‌آموزان

2
Image caption: تجمع اعتراضی معلمان سقز/عکس از کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

همزمان با انتشار خبر ورود ماموران لباس‌شخصی به برخی از مدارس از جمله در شهر سقز و بازداشت تعدادی از دانش‌آموزان،‌ گروهی از اعضای انجمن صنفی معلمان سقز امروز در مقابل ساختمان آموزش و پروش این شهر تجمع کردند.

این تجمع در اعتراض به «ورود بدون مجوز نیروهای لباس شخصی بە مدارس، شلیک نیروهای سرکوب بە داخل مدارس و آسیب بە دو همکار خانم و عملکرد خارج از وظایف سازمانی برخی مدیران در معرفی دانش‌آموزان بە نهادهای امنیتی» برگزار شده است.

معلمان معترض نسبت به سهل انگاری اداره آموزش و پرورش در حمایت و حفاظت از معلمان و دانش آموزان اعتراض کردند و هشدار دادند که از طریق دعوای حقوقی پیگیری خواهند کرد.

همزمان با کشیده شدن اعتراضات در ایران به مدارس در شهرهای مختلف ایران در روزهای گذشته گزارشهایی از بازداشت دانش‌آموزان منتشر شده است.

تشکل‌های صنفی معلمان در روزها گذشته بارها نسبت به آنچه که «همکاری مدیران مدارس با ماموران امنیتی برای شناسایی و معرفی دانش آموزان

و در اختیار قرار دادن فیلم‌های سیستم‌های مدار بسته مدارس برای شناسایی دانش آموزان خوانده شد» هشدار دادند.

یت آموزش و پرورش» در اعتراضات

کانون صنفی معلمان ایران به تندی از وزیر آموزش و پرورش ایران انتقاد کرده و او را «وزیر بی صلاحیت» خوانده است.

در بیانیه کانون صنفی معلمان با اشاره به اخبار سرکوب دانش‌آموزان معترض و حمله ماموران به مدارس آمده: «تایید این اخبار، توجیه و عادی جلوه دادن آن توسط بالاترین مسئول وزارت‌خانه نقطه پایانی شد برای ته‌مانده امیدی که در دل داشتیم.»

معلمان از «القائات ایدئولوژیک» در مدارس انتقاد کرده و نسبت به «دلزدگی و نفرت» از این تبلیغات حکومتی هشدار داده‌اند.

این بیانیه وزیر آموزش و پرورش را بازخواست کرده که «به جای دفاع از حریم مدرسه و دانش‌آموزان، ورود غیرقانونی نیروهای امنیتی به مدارس یا حتی دستگیری دانش‌آموزان در خیابان را توجیه می‌کنید؟ دانش‌آموزی که نتوانستید در مدارس به شیوه دلخواه خود اجتماعی‌اش کنید، اکنون در بازداشتگاه‌های اصلاح و تربیت قرار است، تبشیر و تنذیر و تمشیت شود؟ چه دفاعی کرده‌اید از مدیر باشرفی که حاضر نشد تصاویر دوربین‌های مدرسه را در اختیار ماموران امنیتی قرار دهد و در حضور دانش‌آموزان بازداشت شد؟»

در بسیاری از شهرهای ایران مدارس صحنه اعتراضات بوده و برخی از معلمان کلاس‌ها را تعطیل کرده‌اند.

جنبش معلمان ایران در سال‌های اخیر اعتصابات و اعتراضات بزرگی را ترتیب داده و بسیاری از فعالان آن به زندان افتاده‌اند.