تلویزیون دولتی ایران برنامه‌ای را پخش کرده است با عنوان “مستند نقش بر آب.” در این برنامه به گفته صدا وسیمای ایران، به “اعترافات و مدارک کشف شده” از حبیب اسیود پرداخته شده است. این دستکم سومین برنامه‌ای است که تلویزیون ایران از پارسال درباره آقای اسیود پخش کرده است.

۲۲ آبان سال پیش تلویزیون ایران ویدئوی کوتاهی از “اعترافات” حبیب اسیود پخش کرده بود که در آن او مسئول حمله مرگبار به رژه نظامی در اهواز شناخته می‌شد.

ماه پیش نیز تلویزیون ایران فیلمی با عنوان “صلح فقط برای من” پخش کرد که باز هم در آن بر اساس “اعترافات” آقای اسیود اتهاماتی علیه دولت سوئد مطرح شد.

آقای اسیود شهروند سوئد نیز هست و خطر اعدام او را تهدید می‌کند.