افراد نحریم شده توسط آمریکا بریتانیا واتحادیه اروپا

۰۰۱

تحریم شدگان

در حالی وضعیت ایران همچنان تحت تاثیر اعتراضاتی که بیش از چهار ماه پیش آغاز شد، ملتهب است، شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در جلسه امروز خود بسته تحریمی جدیدی را علیه ایران تصویب کردند.

این در حالی است که ایران همچنان برای اتحادیه اروپا پس از تصویب قطعنامه درخواست پارلمان اروپا برای قرار دادن سپاه در فهرست تروریستی خط و نشان می‌کشد تا روابط تهران و بروکسل در بحرانی‌ترین وضعیت خود در سال‌های اخیر قرار گیرد.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست هفتگی خود گفت: «مقامات اروپایی مطلعند مجلس پیش‌نویس مصوبه‌ای را آماده کرده و نسبت به اقدام نسنجیده اتحادیه اروپا اقدام قانونی انجام خواهد داد. بهتر است اتحادیه به پای خود شلیک نکند.»

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا پیش از نشست شورای وزیران به خبرنگاران گفت: «نمی‌توانید بگویید که سپاه را تروریست می‌دانم چون این گروه را دوست ندارم. ابتدا باید دادگاه در این زمینه تصمیم بگیرد.»