افزایش بی‌سابقه دمای آب اقیانوس‌ها تصویری تاریک از پدیده گرمایش زمین ترسیم می‌کند

8

دمای آب اقیانوس‌ها با جذب گرمای ناشی از تغییرات اقلیمی به بالاترین حد از زمان آغاز ثبت دمای آب اقیانوس‌ها رسیده است که می‌تواند پیامدهای وخیمی برای سلامت سیاره ما داشته باشد.

بر اساس گزارش کوپرنیک – موسسه مطالعات تغییرات آب و هوایی اتحادیه اروپا – در این هفته میانگین دمای آب سطح دریاها رکورد سال ۲۰۱۶ را هم شکست و به ۲۰.۹۶ درجه سانتیگراد رسید.

این بسیار بالاتر از میانگین دمای آب برای این فصل از سال است.

اقیانوس‌ها تنظیم کننده حیاتی آب و هوا هستند. آنها گرمای محیط را جذب می‌کنند، نیمی از اکسیژن زمین را تولید می‌کنند و هدایت‌کننده انگاره آب و هوایی زمین هستند.