افزایش شهرهای قرمز شیوع کرونا در ایران

Screen Shot 2023-03-25 at 1.12.29 AM

براساس گزارش‌ها وزارت بهداشت ایران تعداد شهرهایی که شیوع کرونا در آنها در وضعیت قرمز و بسیار پر خطر قرار دارد را از ۱۰ به ۱۳ شهر افزایش داده است.

در همین حال تعداد شهرهایی که در وضعیت پرخطر بوده و با رنگ نارنجی مشخص می‌شوند نیز از ۳۳ به ۴۸ شهر رسیده است.

با این حال تعداد شهرهای نسبتا پرخطر کاهش یافته و از ۱۹۸ به ۱۹۴ شهر در ایران رسیده است.