«افزایش» کودکان کار در ایران؛ «۷۰ هزار کودک کار در تهران با آزارهای متعدد رو به رو هستند»

7

همزمان با روز جهانی مبارزه با کار کودکان،‌ یک عضو شورای شهر تهران از افزایش شمار کودکان کار در ایران خبر داد و گفت که این کودکان با «آزارهای متعدد روبه رو» هستند.

سوده نجفی، رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران در جلسه روز یکشنبه ۲۱ خرداد ماه گفت که فقط در تهران «۷۰ هزار کودک کار» هستند.

این رقم در حالی مطرح شده است که آمار رسمی از تعداد کودکان کار در ایران منتشر نشده و حتی در سایت صندوق کودکان سازمان ملل،‌ یونیسف درباره ایران هم چنین آماری ثبت نشده است.

این عضو شورای شهر تهران با انتقاد از نبود یک نهاد «مشخص و رسمی در زمینه ساماندهی» کودکان کار گفت که با وجود متولیان متعدد،‌ آمار کودکان کار در ایران «به ویژه در شهر تهران روز به روز در حال افزایش است.»