انتشار «منشور دادخواهی» خانواده‌های خاوران و اعلام حمایت ده‌ها استاد دانشگاه سرشناس و ایرانشناس از «منشور مطالبات حداقلی»

01

شماری از خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام‌شده در دهه شصت متنی با عنوان «منشور دادخواهی» منتشر کرده‌اند که در آن بر مبارزه با سلب آزادی «چه در نظام شاهنشاهی و چه در رژیم جمهوری اسلامی» تاکید شده است.

انتشار این متن کمی پس از انتشار «پیمان دادخواهی» انجام می‌شود که به امضای چهره‌هایی از داخل و خارج ایران رسیده است.

همچنین ده‌ها استاد دانشگاه و پژوهشگر ایرانی سرشناس و ایرانشناس برجسته با بیانیه کوتاهی حمایت خود را از «منشور مطالبات حداقلی» تشکل‌های صنفی و مدنی داخل ایران اعلام کرده‌اند.

پیش از این هشت چهره اپوزیسیون خارج از کشور از تلاش برای تدوین یک «منشور همبستگی» خبر داده‌اند، متنی که به گفته آنها قرار بوده تا پایان ماه جاری میلادی (چهار روز دیگر) به سرانجام برسد.