انتقاد از انتخاب موگابه به عنوان سفیر حسن نیت سازمان بهداشت جهانی

انتخاب رابرت موگابه، رئیس‌جمهور زیمباوه به عنوان سفیر حسن‌نیت سازمان بهداشت جهانی با انتقاد گسترده روبرو شده و بریتانیا آن را “تاسف‌بار” ارزیابی کرده است.
مخالفان موگابه می‌گویند او خود “مسبب نابودی نظام بهداشتی” در کشورش است.
روز شنبه (۲۱ اکتبر- ۲۹ مهر) دولت بریتانیا در واکنش به اعلام این انتخاب، آن را “غیرمنتظره و تاسف‌بار” توصیف کرد و ابراز نگرانی کرد سابقه حکومت‌داری آقای موگابه بر برنامه‌های سازمان بهداشت جهانی سایه افکند.
با بالا گرفتن انتقادهای جهانی از برگزیدن رابرت موگابه به عنوان سفیر حسن‌نیت سازمان بهداشت جهانی، این نهاد سازمان ملل متحد اعلام کرده فرآیند این انتخاب را مورد بازبینی قرار می‌دهد.
هم‌زمان مخالفان آقای موگابه در داخل زیمباوه هم کارزارهای مختلفی در مخالفت با این انتخاب به راه انداخته‌اند.
در حالی که تیدروس آدانوم، دبیرکل سازمان بهداشت جهانی پیش‌تر از خدمات آقای موگابه به نظام بهداشت عمومی تشکر کرده بود، مخالفان رئیس‌جمهوری زیمباوه می‌گویند “او مسبب اصلی نابسامانی در سیستم بهداشتی این کشور” است.
دبیرکل سازمان بهداشت جهانی در ارتباط با نظام بهداشتی زیمباوه گفته بود: “{دولت این کشور} بیمه درمان عمومی را مستقر کرده و ارتقاء سلامتی و بهداشت را در کانون سیاست‌های خود قرار داده تا سلامتی را برای همه فراهم کند.”
این در حالی است که بریتانیا در واکنش به سفیر حسن‌نیت شدن آقای موگابه به تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا علیه او اشاره کرده و با مورد توجه قرار دادن کارنامه آقای موگابه، درستی این انتخاب را زیر سوال برده است.
سخنگوی دولت بریتانیا هم گفته این کشور رسما نگرانی‌های خود در این رابطه را به سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است.
آقای موگابه سال‌هاست که به اتهام “نقض گسترده حقوق‌بشر” مورد انتقاد جهانی قرار دارد.
مخالفان او می‌گویند بر اثر سوء مدیریت وزارت بهداشت دولت آقای موگابه، نظام بهداشتی زیمباوه فروریخته و علاوه بر به تعویق افتادن حقوق کارمندان سیستم بهداشتی، این کشور از کمبود دارو هم رنج می‌برد.
دکتر تیدروس، دبیرکل سازمان بهداشت جهانی که خود اهل اتیوپی است و نخستین رئیس آفریقایی این نهاد سازمان ملل متحد است، در ماه مه گذشته به این سمت انتخاب شد و یکی از اهداف خود را مبارزه با سیاست‌زدگی در این سازمان معرفی کرده است.
در همین حال، سازمان دیدبان حقوق‌بشر در مخالفت با این انتخاب گفته “خجالت‌آور” است که کسی سفیر حسن‌نیت سازمان بهداشت جهانی شود که در پی “سوءمدیریت ویرانگر او اقتصاد و خدمات بهداشتی (زیمباوه) ناوبد شده است”.
منتقدان می‌گویند چه طور آقای موگابه که خود برای درمان بارها به خارج از زیمباوه سفر کرده، می تواند سامان‌گر نظام بهداشتی زیمباوه و آفریقا شود.

You may also like...