انتقاد تند رسانه‌های ترکیه از سیاستمدار کردی که رهبر حزب مهم هلند شد

6

دیلان یشیلگوز-زگریوس، وزیر دادگستری هلند، به عنوان رهبر جدید حزب «مردم برای آزادی و دموکراسی» معرفی شده، سمتی که مارک روته، نخست وزیر مستعفی هلند در اختیار داشت.

چنین انتخابی با انتقادهایی در ترکیه مواجه شده است.

دیلان یشیلگوز-زگریوس در صورت انتخاب به عنوان نخست‌وزیر، اولین نخست‌وزیر زن هلند خواهد بود.

رسانه‌های طرفدار دولت و ملی‌گرای افراطی در ترکیه انتخاب سیاستمدار کرد متولد ترکیه را محکوم کرده‌اند.