جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در اولین دیدار دوجانبه با یک رهبر خارجی با نخست وزیر کانادا صحبت کرده است.

دو رهبر در این دیدار که در فضای مجازی برگزار می شد بر اولویت های مشترک خود پیرامون دو مساله تغییر اقلیم و چین – از جمله آزادی دو شهروند کانادایی در چین – تاکید کردند.

آقای بایدن گفت: “انسان ها وسیله ای برای داد و ستد نیستند.”

رهبران دو کشور همچنین قول دادند اهداف خود در زمینه تغییر اقلیم را برای به صفر رساندن تصاعد گازهای گلخانه ای هماهنگ کنند.