اولین پیام صوتی فرمانده واگنر پس از شورش

9

یک فایل صوتی از یوگنی پریگوژین، فرمانده واگنر، منتشر شده که در آن او درباره چگونگی آغاز درگیری توضیح می‌دهد. این نخستین پیامی است پس از پایان شورش واگنر و اعلام رفع اتهام پریگوژین منتشر می‌شود.

یوگنی پریگوژین در این فایل صوتی گفت اعضای گروه می‌خواستند برای «عدالت» راهپیمایی کنند و اضافه کرد «آغازگر خشونت ما نبودیم. اما با موشک‌ها و بالگرد ما را هدف قرار دادند. او گفت که حامیانش برای جلوگیری از ریختن خون سربازان روسی به مواضع‌شان بازگردند».

او می‌گوید هدف از حرکت ۲۵ هزار نیرویش به سمت مسکو «حفظ نیروی واگنر از نابودی» بوده است.

پریگوژین گفت هیچ از یک نیروهایش موافق امضای قرارداد با وزارت دفاع روسیه نبودند.