نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران روز سه شنبه ۱۵ تیر گفت که «اعضای اصلی یک باند تروریستی» در استان های جنوبی ایران را شناسایی و دستگیر کرده است.

به گزارش خبرگزاری های ایران، نیروی انتظامی در اطلاعیه ای که در این مورد منتشر کرده است به تعداد افراد بازداشت شده، هویت آنها و محل دقیق «شناسایی و دستگیری» اشاره نکرده اما آنها را «گروهی خرابکار» توصیف کرده است که « اقدام به برنامه ریزی و توطئه چینی مسلحانه در داخل کشور کرده بودند.»

در این اطلاعیه ادعا شده که « این باند وابسته به گروهک های تروریستی خارج از کشور بوده و از سوی آنها حمایت و هدایت می شده است.»

این اولین بار نیست که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از بازداشت افراد به اتهام حضور در «باندهای تروریستی» خبر می دهند. صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز در بیش از دو دهه گذشته اعتراف های افراد منتسب به «گروه های تروریستی» را پخش کرده است.