ایران در «باشگاه انرژی شانگهای»؛ فرصتی که همان موانع قدیمی می‌تواند آن را بر باد بدهد

7

عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای موجب خواهد شد که ایران بتواند در حوزه‌های مختلف اقتصادی فعالیت کند و منافع منطقه‌ای خود را بهبود ببخشد.

همچنین، زیرساخت‌ها و شبکه‌های حمل و نقل ریلی و جاده‌ای، فرودگاه‌ها و بنادر ایران، به ویژه بندر چابهار در اقیانوس هند، نقش مهمی از نظر اقتصادی در فعالیت‌های سازمان همکاری شانگهای خواهند داشت.

همزمان مقام‌های ایران هم تلاش کردند تا از این عضویت، حداکثر بهره سیاسی را ببرند و با تبلیغاتی گسترده، آن را موفقیتی بسیار ویژه تصویر کنند.

فارغ از ابعاد این تبلیغات، که بخشی از آن می‌تواند با انگیزه‌های سیاسی پیگیری شود، واقعیت این است که این عضویت، ممکن است فرصتی مهم برای بخش انرژی و اقتصاد ایران فراهم کند.