خبرگزاری ها از حمله گروهی از نظامیان به اقامتگاه عبدالله حمدوک، نخست وزیر سودان و بازداشت او خبر داده اند.

به گزارش شبکه خبری الحدث آقای حمدوک در بازداشت خانگی قرار دارد.

گزارش هایی هم از بازداشت چهار نفر از وزیران دولت و مشاور مطبوعاتی نخست وزیر سودان منتشر شده است.

منابع مطلع نظامیان ناشناس را به کودتا علیه دولت انتقالی متهم کرده اند.

بعضی از گروه های مدنی هم از مردم خواسته اند برای مقابله با این اقدام نظامیان در خیابان های تجمع کنند.

خرطوم، پایتخت سودان پنجشنبه گذشته شاهد تظاهرات ده ها هزار نفر در حمایت از دولت انتقالی سودان بود.

این تظاهرات در واکنش به گزارش هایی برگزار شد که خبر از تلاش گروهی از نظامیان برای برکناری دولت انتقالی می داد.

در پی برکناری عمر البشیر از قدرت در سودان و تشکیل شورای حاکمیتی در این کشور، عبداالله حمدوک از سال ۲۰۱۹ به عنوان نخست وزیر انتقالی این کشور فعالیت کرده است.