بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد نیروگاه زاپوریژیا شدند

۴

اعضای تیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که توانستند امروز وارد نیروگاه زاپوریژیای اوکراین شوند، گفته‌اند که بازرسی‌های اولیه را در این محل انجام داده‌اند.

این نیروگاه از مارس سال جاری و به دنبال حمله روسیه به اوکراین در اختیار آن کشور قرار دارد.

رافائل گروسی، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی که سرپرستی این تیم بازرسی را برعهده دارد، گفته است که «آن‌ها آن چه را که باید ببینند، دیده و توضیحات واضحی را شنیده‌اند.»

گفته شده که برخی از بازرسان این محل را ترک کرده‌اند. اما رسانه های دولتی روسیه گفته‌اند که هنوز ده‌ها نفر در این نیروگاه هستند.