ماموران فدرال آمریکا با حکم قضایی خانه رودی جولیانی، وکیل سابق دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا را در منهتن نیویورک و در جریان تحقیقات درباره اقدامات او در پرونده اوکراین بازرسی کردند.

باب کاستلو، وکیل آقای جولیانی تایید کرد که ماموران خانه موکلش را گشته‌اند و به شدت از این کار انتقاد کرده است.

به گزارش نیویورک‌ تایمز وسایل الکترونیک از جمله مواردی بوده که در خانه رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک ضبط شده است.

به گزارش رویترز حکم بازرسی آپارتمان آقای جولیانی به این معنا نیست که او لزوما مرتکب جرم شده اما نشان می‌دهد که ماموران دادستانی توانسته‌اند قاضی را راضی کنند که به اعتقاد آنها عمل مجرمانه‌ای صورت گرفته و صدور حکم بازرسی ممکن است به کشف شواهدی در ارتباط با آن منجر شود.