بانکدار ‘همدست رضا ضراب’ در آمریکا به زندان محکوم شد

دادگاهی در آمریکا مهمت هاکان آتیلا، از مدیران سابق هالک بانک (بانک خلق) ترکیه را برای کمک به دور زدن تحریم‌های ایران به ۳۲ ماه زندان محکوم کرده است.

آقای آتیلا متهم بود که در تبانی برای دور زدن تحریم‌های ایران نقش داشته است.

در جریان محاکمه رضا ضراب، تاجر ایرانی-ترکیه‌ای، علیه آقای آتیلا شهادت داد و او را مغز متفکر طرح‌های دور زدن تحریم ایران توصیف کرد.

رسیدگی دستگاه قضایی آمریکا به پرونده مدیر هالک بانک، که بانکی دولتی است، با طرح ادعاهایی علیه وزیر اقتصاد ترکیه و شخص رجب طیب اردوغان نیز همراه بوده و زمینه ساز اختلاف نظر میان دولت‌های ترکیه و آمریکا شده است.

پرونده ضراب: درخواست ۲۰ سال زندان برای بانکدار ترکیه
رضا ضراب: اردوغان معامله با ایران را تایید کرده بود
رضا ضراب؛ آنچه از پرونده دور زدن تحریم‌ها می‌دانیم
آمریکا جز مهمت هاکان آتیلا و رضا ضراب چند نفر دیگر را نیز در این پرونده متهم کرده است، اما تنها این دو بازداشت شدند. رضا ضراب پیش از محاکمه حاضر به همکاری شد و علیه دیگر متهمان شهادت داد.

آقای ضراب از جمله رجب طیب اردوغان را متهم کرد که از دور زدن تحریم‌ها مطلع بوده است.

آقای اردوغان هرگونه تخلفی در این زمینه را رد کرده و دو روز پیش با بی‌گناه دانستن هاکان آتیلا، گفت: “اگر او را مجرم بدانند، مثل این است که جمهوری ترکیه را مجرم تلقی کرده‌اند.”

یکی از وکلای هاکان آتیلا گفت او به حکم ۳۲ ماه زندان اعتراض خواهد کرد.

دادستان‌ها برای او ۲۰ سال زندان مجازات خواسته بودند.

قاضی دادگاه هنگام صدور حکم برای هاکان آتیلا تخفیف قایل شد و او را “یک مهره‌” توصیف کرد که عمدتا با پیروی از دستوراتی که از بالا می‌آمده عمل می‌کرده است

You may also like...