رئیس بانک مرکزی ایران می‌گوید صبح پنجشنبه، ۴ دی، “موافقت اولیه” انتقال ارز برای خرید واکسن کرونا گرفته شده است.

عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران، در اینستاگرام نوشته که “۲۰۰ میلیون یورو” برای پرداخت به کوواکس اختصاص یافته است.

او گفته این مبلغ با “اخذ موافقت اوفک” و با “انتقال از حساب یک بانک (غیر از منابع بانک مرکزی، در کره)” پرداخت می‌شود.

پیش از این مقام‌های ایرانی می‌گفتند به دلیل تحریم‌های آمریکا در خرید واکسن کووید-۱۹ به مشکل برخورده‌اند.