بحران عراق؛ هزاران تن از طرفداران صدر پیش از تظاهرات گروه مقابل، نماز جمعه برگزار کردند

11

هزاران نفر از طرفداران مقتدی صدر، در آستانه تظاهرات  مخالفان او، در برابر پارلمان عراق مراسم نماز جمعه را برگزار کردند.

آقای صدر از قوه قضائیه عراق درخواست کرده که تا پایان هفته آینده، پارلمان را منحل کند.

او روز چهارشنبه گفت که اگر قوه قضائیه، پارلمان را منحل نکند، «انقلابیون گام بعدی را بر می‌دارند».

مقتدی صدر توضیح بیشتری نداد که این گام بعدی چه خواهد بود.