مؤسسه علوم و امنیت بین المللی برآورد کرده است که ایران ممکن است بتواند ظرف حدود ۷۰ روز اورانیوم غنی شده لازم برای ساخت یک بمب هسته‌ای را تولید کند.

این موسسه مبنای یافته‌های خود را تجزیه و تحلیل گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی از فعالیت‌های سه ماه گذشته ایران قرار داده است.

دیوید آلبرایت، کارشناس سابق آژانس، پس از مطالعه گزارش آژانس بر این نظر است که ایران پس از رسیدن به مرحله گریز می‌تواند ظرف کمتر از دو ماه و نیم، اورانیوم ۹۰ درصدی لازم برای تولید یک بمب را تولید کند.

همچنین به گفته آلبرایت، ایران می‌تواند در ماه پنجم مواد لازم برای بمب دوم و در هفتمین ماه مواد لازم برای بمب سوم را نیز تولید کند.

تونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، دوشنبه این هفته در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت هنوز معلوم نیست که مذاکرات وین نتیجه دهد.

وزیر خارجه آمریکا اعلا کرد: «هنوز معلوم نیست که ایران واقعاً آماده باشد آن چه را که برای دستیابی به توافق لازم است انجام دهد.» به گفته بلینکن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به سرعت پیش می رود.

آلبرایت در ارزیابی خود گفته اگر حادثه آتش سوزی و قطع برق در نظنز صورت نگرفته بود، زمان دو ماه و نیم اولیه به حدود ۴۰ روز کاهش می یافت.

برآورد موسسه علوم و امنیت بین المللی: ایران ظرف ۷۰ روز می‌تواند اورانیوم غنی‌شده برای ساخت یک بمب هسته‌ای تولید کند